ศาลฎีกา ปัดข่าวลือบทสนทนา ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ศาลฎีกา ปัดข่าวลือบทสนทนา ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

โฆษกศาลยุติธรรมได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่มีการพูดถึงบทสนทนาในการ ประชุมใหญ่ศาลฎีกา นั้นไม่เป็นความจริง นาย สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจง หลังจากที่มีข่าวลือในอินเตอร์เน็ตที่พูดถึงการ ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่อ้างอิงถึงแกนนำคณะราษฎร ว่าไม่เป็นความจริง

ซึ่งในเอกสารที่ได้รับการเผยแพร่นั้นระบุว่า 

การประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะมีวาระพิจารณาอยู่ 2 ประเภท คือ ภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งในการประชุมใหญ่ที่มีการกล่าวว่าเป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น

จะเป็นครั้งล่าสุด ที่มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เพียง 2 วาระ คือ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช.ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการ

และอีกวาระเป็นการพิจารณา ข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงาน

ในศาลฎีกาเข้าประชุม จำนวน 245 คน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และเป็นการประชุมลับ ซึ่งไม่มีการพูดคุยหรือหารือกันเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้พิพากษาในศาลฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาฯ โดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นใดอีกทั้งสิ้น

ดังนั้นเรื่องราวตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล จึงไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่าง ๆ

ทราย เจริญปุระ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก โอด โดนยึดอุปกรณ์ม็อบ ซึ่งในเอกสารชี้ว่าเป็นการตรวจยึดเพื่อป้องกันมั่วสุม เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทราย เจริญปุระ หรือ อินทิรา เจริญปุระ นักร้อง นักแสดง และผู้สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก เปิดเผยเอกสารยึดทรัพย์ จาก สน.นางเลิ้ง ซึ่งในเอกสารได้ทำการยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุมนุม เช่น รถสามล้อขยายเสียง ลำโพง จอคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียงเป็นต้น

โดยในเอกสารชี้ว่าการตรวจยึดครั้งนี้ เป็นการยึดตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม ทำกิจกรรม มั่วสุม ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ซึ่ง ทราย ได้โพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ว่า “เอาของแม่หมิมไปทำไมมมมมมมมมม มุแงงงงงงงงง”

ครม.เห็นชอบ ร่างประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง

ครม.เห็นชอบ ร่างประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง ที่ต้องยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วานนี้ (30 มี.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง มีสาระสำคัญ ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

ข้าราชการการเมืองต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ

กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยต้องดำรงตน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ประมวลภาพการถ่ายรูปหมู่ ครม.ประยุทธ์ 2/4 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ขาด ‘ดอน’ หลังแจ้งลาป่วยกับที่ประชุม ครม. ครม.ประยุทธ์ 2/4 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นัดถ่ายรูปหมู่ ครม.ประยุทธ์ 2/4 เพื่อต้อนรับ 4 รัฐมนตรีใหม่ จากการปรับเปลี่ยนในรัฐบาล หลังจากที่มีถูกรัฐมนตรีถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกตัดสินจำคุกในคดี กปปส. เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามครม. ครั้งนี้ ไม่มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งได้แจ้งลาป่วยกับที่ประชุม ครม. ทำให้การถ่ายรูปครั้งนี้มีรัฐมนตรีไม่ครบ

แนะนำ : รีวิวหนังไทย | คู่มือพ่อแม่มือใหม่ | แม่และเด็ก | เรื่องผี | แคคตัส กระบองเพชร