ไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รมว.ต่างประเทศบอกยูเอ็น

ไทยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รมว.ต่างประเทศบอกยูเอ็น

ประเทศนี้สั่นสะเทือนด้วยความรุนแรงทางการเมืองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาระหว่างผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและกองกำลังความมั่นคง“แต่ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่น และประชาชนของเธอสามารถเอาชนะความท้าทายใดๆ ที่เผชิญหน้าพวกเขาได้” กษิต ภิรมย์กล่าวในการอภิปรายระดับสูงประจำปีของสมัชชาในวันสุดท้ายเขากล่าวว่าประเทศนี้ยังคงเป็นประชาธิปไตยที่ใช้งานได้แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหม่ก็ตาม

รัฐบาลได้จัดทำแผนปรองดองแห่งชาติและตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปประเทศ

นายภิรมย์ กล่าว“สิทธิมนุษยชนยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของนโยบายของรัฐบาล” เขาเน้นย้ำ พร้อมระบุว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบ “เหตุการณ์ที่น่าสลดใจ” เมื่อต้นปีนี้นอกจากนี้ รัฐบาลยังตระหนักดีว่าความคับข้องใจทางการเมืองบางส่วนในประเทศไทยเป็นผลมาจากความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ และกำลังพยายามเชื่อมช่องว่างผ่านแผนการรักษาพยาบาลถ้วนหน้า 

รัฐมนตรีกล่าวนอกจากนี้ยังให้การศึกษาฟรี 15 ปี โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ว่างงานและการสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้สูงอายุ และผู้พิการ“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมเท่านั้น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมและไม่ได้รับสิทธิ”

แม้จะมีความวุ่นวายในช่วงต้นปีนี้

แต่เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งและการส่งออกยังคงเติบโตอย่างมั่นคง นายภิรมย์ กล่าว

“ผมคิดว่าเราได้พิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งของลักษณะประจำชาติและความยืดหยุ่นของชาติของเรา” เขากล่าว “แม้จะมีเหตุการณ์น่าสลดใจ แต่ประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อไป ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเพื่อประชาคมระหว่างประเทศด้วย”

เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเตือนว่า “ถ้าเราล้มเหลวในการทำให้ UN ทำงาน เพื่อทำให้สถาบันต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนเผชิญอยู่ ความจริงที่ไม่สบายใจก็คือ UN จะกลายเป็นเปลือกกลวง รัฐประชาชาติอาจรักษารูปแบบของสหประชาชาติไว้ แต่พยายามมากขึ้นที่จะเข้าไปรอบ ๆ สหประชาชาติและปรับใช้กลไกอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริง”

นายรัดด์กล่าวว่า UN มี “โครงสร้างที่สำคัญส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่ง แต่เพื่อให้โครงสร้างทำงานได้ เราต้องควบคุมเจตจำนงทางการเมืองที่จำเป็นเพื่อให้มันทำงานได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราต้องทำให้สถาบันที่เราสร้างขึ้นสามารถทำงานที่พวกเขาสร้างขึ้นได้”

credit : gerisurf.com
shikajosyu.com
kypriwnerga.com
cjmouser.com
planosycapacetes.com
markerswear.com
johnyscorner.com
escapingdust.com
miamiinsurancerates.com
bickertongordon.com