ผู้บริโภคสนใจมากกว่าที่เคยรู้ว่าอาหารของพวกเขามาจากไหน ปลูก ผลิต และแปรรูปอย่างไร

ผู้บริโภคสนใจมากกว่าที่เคยรู้ว่าอาหารของพวกเขามาจากไหน ปลูก ผลิต และแปรรูปอย่างไร

และภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ของแคนาดาสนับสนุนให้เกษตรกรก้าวขึ้นและเข้าร่วมการสนทนา

License to Farm ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2016 สนับสนุนให้เกษตรกรพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจทุกแง่มุม ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงความปลอดภัยของอาหาร วิทยาศาสตร์ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม สารคดีความยาว 30 นาที นำเสนอโดย SaskCanola และอำนวยการสร้างโดย Berteig Imaging นำเสนอบท

สนทนากับเกษตรกร นักวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ผู้บริโภค และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมJanice Tranberg ผู้อำนวยการบริหารของ SaskCanola กล่าวว่าโครงการสารคดีเกิดขึ้นจากคำสั่งขององค์กรในการสนับสนุนผู้ผลิตผ่านการสนับสนุนและการเข้าถึง เธอกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วโครงการนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารของ SaskCanola ซึ่งเป็นผู้ผลิตเองทั้งหมด“เราต้องการให้ License to Farm เปิดบทสนทนาที่อิงข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับคำถามที่สำคัญมากที่ผู้บริโภค

มีเกี่ยวกับอาหารของพวกเขา” Tranberg จาก Saskatoon กล่าว “เราทราบดีว่าเกษตรกรมีเรื่องให้พูดมากมายเกี่ยวกับวิธีที่นวัตกรรมและเทคนิคขั้นสูงในการเกษตรช่วยให้เราไม่เพียงแต่ปกป้องคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการมากมายในเวลาเดียวกัน เกษตรกรไม่สามารถปล่อยให้ความเงียบมาพรากใบอนุญาตทาง

สังคมในการทำฟาร์มได้”

Joe Schwarcz ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และสังคมแห่งมหาวิทยาลัย McGill กล่าวในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าผู้บริโภคถูกกระหน่ำด้วยข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริง“ทุกวันนี้ เมื่อมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับปัญหาด้านโภชนาการและปัญหาด้านการเกษตร ผู้คนสับสนและไม่รู้ว่าจะฟังใครดี” เขากล่าว “นักเคลื่อนไหวจำนวนมากที่สนับสนุนสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็น

ความกลัวที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาหารของเรา 

พวกเขาทำได้ดีมาก พวกเขาออกมาพร้อมกับข้อโต้แย้งที่โรแมนติกมากๆ ไม่ใช่ตามหลักวิทยาศาสตร์”

Ian Epp นักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Saskatchewan แสดงความคิดเห็นในภาพยนตร์ว่าชาวแคนาดาจำนวนน้อยลงในปัจจุบันมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทำฟาร์มและเกษตรกรรม ในขณะที่เมื่อร้อยปีที่แล้ว ชาวแคนาดาเกือบทุกคนอาศัยอยู่หรือใกล้กับฟาร์มEpp กล่าวว่า “ประชากร

ส่วนใหญ่ห่างไกลจากเกษตรกรรมมาก 

นับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดขาดจากกันอย่างมาก” การปิดช่องว่างจะใช้ความพยายามร่วมกันของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคในการสนทนาอย่างแท้จริงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสมาคมระดับสหภาพยุโรป 11 สมาคมซึ่งเป็นตัวแทนผลประโยชน์ด้านธุรกิจเกษตรและอาหารทั่วยุโรปได้นำเสนอ “วิสัยทัศน์เพื่อปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป”

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ผู้จัดหาเครื่องจักร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อารักขาพืช สุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนการค้าการเกษตร เกษตรกรในสหภาพยุโรปและภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่มของยุโรป เมื่อรวมกันแล้ว อุตสาหกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดงานมากกว่า 30 ล้านงาน และคิดเป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเพิ่มรวมของสหภาพยุโรป’วิสัยทัศน์ร่วม’ 

เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดหาอาหาร

ที่ปลอดภัยและปลอดภัย ไม่เพียงแต่สำหรับพลเมืองของสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่อยู่นอกพรมแดนของยุโรปด้วย และจะทำในลักษณะที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน กลุ่มพันธมิตรชี้ไปที่น้ำหนักทางเศรษฐกิจของภาคส่วนเหล่านี้ และด้วยความเกี่ยวข้องที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายนโยบายของสหภาพยุโรปที่ครอบคลุม เช่น การจ้างงานที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Credit : สล็อต